DÜNYA DENİZCİLİK GÜNÜ

İklim Krizi ile acil mücadelenin küresel planda büyük önem arz ettiği günümüzde, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) bu yıl “Dünya Denizcilik Gününü” 28 Eylül’de “MARPOL’UN 50 YILI: Taahhüdümüz sürüyor” temasıyla kutlayacak.
Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme, MARPOL 73/78, petrol ve kimyasallar dahil gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve asgari düzeye çekilmesini amaçlayan uluslararası kurallar getiren kapsamlı bir sözleşmedir.
IMO’nun , Sera Gazı Salınımları dahil, iklim krizi mücadele kapsamında geliştirmekte olduğu stratejileri MARPOL Sözleşmesinde yeni önlemlerin benimsenmesiyle karşılık bulacak ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine bağlı olarak gemilerin alternatif yakıt kullanımı ve yakıt kullanım etkinliği, denizlerin ve deniz kaynaklarının ve deniz çevresi çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilirliği gibi konularda çalışmalar sürdürülecektir.
Türkiye Denizciler Sendikası olarak, denizlerin sınırsız enginliğinde gösterdikleri fedakarlık, bilgi ve tecrübe ile dünya ticaretinin yaklaşık yüzde doksanını taşıyan deniz emekçilerimizin Dünya Denizciler Günü’nü kutluyoruz.
özgen uyar
Author: özgen uyar

Paylaşın

Facebook
Twitter
LinkedIn

Diğer haberler

2023 Yılı, Denizciler İçin En Kötü Yıl Oldu: 129 Gemi ve 1983 Denizci terk edildi

  Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu’nun (ITF) küresel müfettiş ağı, 2023 yılında denizcilere ait toplam 57.1 milyon ABD doları tutarındaki ödenmemiş ücretlerin, gemi çalışanlarına ödenmesini sağladı.   2023 yılı denizcilerin terk edilmesi açısından en kötü yıl oldu. ITF müfettişleri 129 terk edilmiş gemi ve 1983 terk edilmiş denizci tespit etti.  

12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ

Çocuktan işçi olmaz! Çocuklar, sevgi, eğitim ve güvenli bir çevrede büyüme hakkına sahiptir. Ancak ne yazık ki, milyonlarca çocuk zorla çalıştırılarak, çocuk işçiliği gerçeğiyle yüzleşmektedir. Çocuk işçiliği, tüm insanlığın geleceğini tehdit eden bir insan hakları ihlalidir. 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, çocuklarımızın haklarını savunuyor, çocuk işçiliğine hayır diyoruz!

MAYIS 2024 – “AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI”

TÜRK-İŞ’in, çalışanların geçim koşullarını yansıtan ve (1987’den bu yana her ay) düzenli olarak yapılan ancak Ocak 2022 tarihinden itibaren beslenme kalıbı içindeki besin türlerinin ağırlığı bilimsel görüş doğrultusunda yenilenen (dengeli beslenmek için yetişkinlerin ve çocukların gereksinimini göz önüne alan) bağımsız araştırmasına göre Mayıs, 2024 (sonu) itibariyle; TÜRK-İŞ Açlık Sınırı Endeksi

Bize Ulaşın